ICT in de zorg

Veel verschillende bedrijven en organisaties kunnen inmiddels niet meer zonder een goed werkend informatie- en communicatiesysteem. Met de juiste ICT wordt bijvoorbeeld contact met klanten onderhouden, hoewel deze discipline zich ook bezig houdt met het continue verbeteren van de communicatie binnen het bedrijf. Ook voor de zorg is een goede ICT-structuur van belang.
Sterker nog – met een uitstekend functioneren informatie- en communicatiesysteem wordt een zekere mate van veiligheid voor cliënten en patiënten gewaarborgd.

ICT: wat houdt het in?

ICT is een afkorting voor informatie- en communicatietechnologie: een discipline die zich bezig houdt met het bewerkstelligen én onderhouden van de technische infrastructuur van vele organisaties. Daarbij ligt de nadruk bijvoorbeeld op de organisatie zelf en de manier waarop er wordt gecommuniceerd tussen de diverse afdelingen, maar ook op het installeren van verschillende softwarepakketten die deze communicatie ook daadwerkelijk realiseren. De elektronische weg is anno nu dé manier om informatie met elkaar te delen, vandaar dat ICT in vrijwel iedere organisatie onmisbaar is.

ICT in de zorg

Ook in de zorg kan ICT van een doorslaggevend belang zijn – mits goed uitgevoerd. Een slim gebruik van zo’n informatie- en communicatiesysteem kan zorg aanzienlijk efficiënter maken, waardoor er resultaatgericht gewerkt kan worden en men aan de slag kan gaan met duidelijke, heldere planningen. ICT in de zorg is voornamelijk belangrijk vanwege het gegeven dat de vraag naar zorg steeds meer stijgt, terwijl het aantal mensen die deze zorg moet verlenen juist terugloopt. Een onwenselijke situatie waar we met de juiste ICT-benodigdheden alsnog het beste uit kunnen halen.

Consultancy

Bent u op zoek naar een betrouwbare en professionele partner die u kan helpen met het implementeren óf verbeteren van een heldere en begrijpelijke informatie- en communicatiestructuur voor alle medewerkers in de zorg? Dan bent u bij KM2 Consultancy bij het juiste adres. Als adviesbureau bieden zij een bedrijfskundig advies voor verschillende disciplines, waarbij we gespecialiseerd zijn in de zorgsector. Met kennis, ervaring en een breed scala aan up-to-date technieken zorgen wij ervoor dat uw ICT-structuur betrouwbaar en helder verloopt én geven we een garantie voor een verbeterde manieren van werken.

Revalidatie na CVA

CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, ook wel bekend als een beroerte. Er zijn in Nederlands jaarlijks 41000 mensen die een CVA krijgen. Daarnaast zijn er in Nederland ook ongeveer 500.000 mensen die met de gevolgen van een CVA leven. Revalidatie na CVA is een langdurig en zwaar proces. Het revalideren gebeurd vaak gedeeltelijk in het ziekenhuis en deels in een revalidatiecentrum. In Nederland zijn er verschillende revalidatiecentra, daarnaast zijn er ook mogelijkheden om in andere landen te revalideren zoals bijvoorbeeld het revalidatiecentrum Medifit Reha aan de Costa Blanca in Spanje.

Revalideren in Spanje

is een Nederlandstalig revalidatiecentrum met onder andere specialisatie op revalidatie na CVA. Waarom zou iemand zo ver weg gaan revalideren? Het antwoord is vrij eenvoudig, doordat de patiënt in een rustgevende nieuwe omgeving bezig is met het revalidatieproces zijn er geen invloeden van buitenaf. Wanneer iemand aan huis revalideert ziet men vaak dat de dagelijkse taken te snel weer worden opgepakt, waardoor de revalidatie uiteindelijk nog langer duurt. Bij revalidatiecentrum MedifitReha bent u ervan verzekerd om in alle rust te kunnen revalideren. Hierbij worden de nieuwste inzichten toegepast en wordt er veel aandacht besteedt aan persoonlijke aandacht.

Waar krijgt iemand na een CVA mee te maken?

Bij een revalidatie na CVA zijn er verschillende professionals bij het revalidatieproces betrokken:

* Een fysiotherapeut en ergotherapeut die zorgen voor het revalideren van bewegingsfuncties en oefenen van dagelijkse handelingen
* Een logopedist die bij spraak-, taal- en slikproblemen ondersteuning biedt
* Een psycholoog die hulp biedt bij gedrags-, aandachts- of geheugenstoornissen.

Hulp van anderen

Iemand die een CVA heeft gehad, kan ook veel hulp hebben aan zijn/ haar directe omgeving. Medebewoners kunnen ervoor zorgen dat de verlamde lichaamszijde van de patiënt zoveel mogelijk wordt gebruikt. Hierdoor kan pijn, overbelasting en vergroeiing worden voorkomen.

Het gebeurt vaak dat CVA patiënten bepaalde dingen niet ziet of negeert, dit wordt ook wel een waarnemingsstoornis genoemd. Wanneer mensen in de directe omgeving hier steeds op blijven wijzen kan dit bijdragen aan het revalidatieproces.

Verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis

Iedereen maakt het vroeger of later mee dat een verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk is. Dat kan de verhuizing zijn van een ouder die niet langer zelfstandig wil of kan wonen of diens zelfstandigheid om gezondheidsredenen moet opgeven, of een eigen vertrek naar een verzorgings- of verpleeghuis zijn.
Voor veel mensen is een dergelijke verhuizing een grote stap. Zelfverkozen of noodzakelijk: de verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis luidt een nieuwe fase in iemands leven in. Vaak wordt deze voorafgegaan door de constatering dat ouderdom het voeren van een eigen huishouding niet meer mogelijk maakt. Wanneer de opname in een tehuis ingegeven wordt door ziekte, is dat gegeven alleen al een situatie die in veel gevallen zorgt voor het nodige leed en verdriet. Wat de aanleiding ook is: het vertrek uit de oude woning, het opgeven van de eigen zelfstandigheid en het achterlaten van herinneringen is voor veel mensen te vergelijken met een rouwproces.

Tastbare en ontastbare herinneringen

Bijna niemand heeft de gewoonte jaarlijks te verhuizen. Dat betekent dat de huidige woning een verzamelplaats is van allerlei herinneringen, zowel in een tastbare- als een ontastbare vorm. Waar ontastbare herinneringen eenvoudig meeverhuisd kunnen worden, geldt dat vaak niet voor aankopen en souvenirs die een tastbare vorm hebben. De verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis betekent het vertrek naar een omgeving waar de eigen woonruimte veelal uit één kamer bestaat. Alleen al om praktische redenen kan lang niet alles dat in de loop der jaren verzameld en aangeschaft is mee en er moeten dus keuzes gemaakt worden. Die keuze kan eruit bestaan dat alleen persoonlijke bezittingen, foto’s, een schilderij en een dierbaar souvenir meegenomen worden of – afhankelijk van de nieuwe woonruimte – ook het verhuizen van wat meubilair betekenen. Hoe dan ook zal duidelijk zijn dat lang niet alles naar de nieuwe omgeving mee kan. En zelfs als er kinderen zijn die nog wat spullen mee willen nemen, is de kans groot dat er nog vele zaken achter moeten blijven. Dat afscheid, het wennen aan de nieuwe omgeving en de eventuele ziekte die aanleiding was voor de verhuizing, brengen ongetwijfeld de nodige emoties met zich mee. Het is belangrijk dat zowel degene die verhuist als diens naasten de aandacht vooral richten op dat emotionele proces. De zorg voor de en de eventuele verhuizing van wat meubelstukken kan immers veel beter en makkelijker aan een professional uitbesteed worden!