Zorginstellingen

Niet iedereen weet wat een zorginstelling precies inhoud. Ja, ergens waar er voor je wordt gezorgd, maar het gaat veel verder!

Een van de bekendste zorginstellingen is een ziekenhuis, Iedereen kent het, iedereen weet wat het is. Maar er zijn er nog veel meer! Denk maar aan een revalidatiecentrum, tandarts praktijk, privéklinieken.. Noem het maar op! Elke zorginstelling is gespecialiseerd in een bepaald deel zorg. Privéklinieken en particulieren moeten zich inschrijven in het zorgregister. De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) controleert of deze klinieken aan de eisen voldoen. Elk jaar wordt er gecontroleerd of de zorginstellingen nog voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Ook niet particulieren worden gecontroleerd.

Hieronder een paar van de kwaliteitseisen waar een zorginstelling aan moet voldoen:

  1.  Verantwoorde zorg leveren aan de cliënten
  2.  Zorgplan moet besproken worden met de cliëntendoctor-563428_960_720
  3.  Beschikken over een klachtenregeling
  4.  Verantwoording afleggen door jaarlijks een verslag te maken over het afgelopen
    jaar